syr1 maso1

Spoločnosť DSM Food Specialties je významný svetový dodávateľ špeciálnych produktov pre potravinársky priemysel a ponúka pre mliekarenský priemysel širokú škálu kultúr, enzýmov, roztokov, testov. Odbornosť spoločnosti DSM Food Specialties B.V. v mliekarenskom priemysle je založená na takmer 150 rokov vedy a skúsenosti v oblasti mikrobiológie a fermentačnej technológie.

Dokončením akvizície firmy CSK Food Enrichment spoločnosťou DSM Food Specialties vzniká špeciálne a jedinečné portfólio: 

Testy

Delvotest® Fast BT, rýchly test na stanovenie beta-laktámových a tetracyklínových antibiotík, Delvotest® SP-NTDelvotest® T, širokospektrálne testy na detekciu antibiotík, súlfónamidov a iných rezíduí inhibičných látok (RIL) v mlieku, verzia T má zvýšenú citlivosť na tetracyklíny 

Syridlá a iné enzýmy

Fromase®, najpoužívanejšie syridlo na Slovensku a Milase®, tekuté mikrobiálne syridlá bez konzervačných látok, Maxiren® 100% chymozínové syridlo určené pre prémiové a dlho zrejúce syry, Maxilact®, enzým laktáza na štiepenie laktózy – globálny štandard vo svete, Accelerzyme®, enzým na urýchlenie zrenia syrov, Piccantase®, enzým lipáza na úpravu chute syrov, Maxibright®, enzým na vyčistenie srvátky od farbiva

Kultúry

Delvo®Fresh, kultúry na výrobu kyslomliečnych nápojov (kyslé a acidofilné mlieko, kyslá smotana…) a tvarohu, Delvo®Yog, kultúry na výrobu rôznych druhov jogurtov, Delvo®Cheese, kultúry na výrobu všetkých druhov syrov ako napr. čerstvé, parené, polotvrdé, tvrdé…, Delvo®Pro, kultúry na výrobu „probiotických“ kyslomliečnych nápojov, Delvo®Guard, kultúry na ochranu kyslomliečnych výrobkov, jogurtov a tvarohov proti plesniam a kvasinkám, Delvo®Tec, ďalšie kultúry na mliečne výrobky, CESKA® -STAR, kultúry z portfólia CSK na rôzne druhy mliečnych výrobkov, vrátane syrov

Ochranné produkty

Delvo®cid+ , tekutá ochrana syrov pred plesnivením s účinnou látkou natamycín, Delvo®coat, tekutá ochrana syrov pred plesnivením a mechanickým poškodením, je vyrobená na báze PVAC, ktorý po čase stuhne a vytvorí ochranný obal na syre, Delvo®zyme, enzým lysozým proti neskorému dureniu syrov spôsobenému klostrídiami, Delvo®Nis, enzým nizín proti G+ baktériám

Iné

Chlorid vápenatý, tekutý prídavok do mlieka pre sýrením, CESKA® -LACT, produkty na výrobu laktického masla NIZO metódou

Spoločnosť LALLEMAND SPECIALTY CULTURES INC. je špecialista na vývoj štartovacích kultúr, povrchových kultúr pre mliekarenský priemysel na výrobu syrov, fermentovaného mlieka, ako aj pre rôzne druhy mäsových výrobkov(predovšetkým TNV).

Pre mliekarenský priemysel

je v ponuke kompletné riešenie VELV-TOP® širokej škály kultúr Penicillium candidum na dosiahnutie požadovaného povrchu syrovej kôry a riešenie FLAV-ANTAGE® kultúrami Geotrichum candidum, Brevibacterium linens, Staphylococcus xylosus, Penicillium roqueforti pre požadovaný stupeň zrenia a aromatický profil

Pre mäsový priemysel

je v ponuke na základe 60 ročných výrobných skúseností široké spektrum štartovacích kultúr LALCULT na acidifikáciu, MEAT RIPENING na vytvorenie chuťového profilu, zvýraznenie farby u TNV tepelne neopracovaných výrobkov napr. suchých salám, klobás…

Spoločnosť BDF Ingredients S.L. je popredný výrobca transglutaminázy na svetovom trhu a patrí, k vedúcim spoločnostiam v oblasti výskumu a predaji funkčných prísad pre potravinársky sektor. Ponúka výrobky dokonale prispôsobené potrebám zákazníkov, medzi ktoré sa zaraďuje enzým transglutamináza, ktorý má široké uplatnenie od mliekarstva až po mäsový priemysel. 

Enzým BDF PROBIND ® je transglutamináza, ktorá sa používa na zlepšenie fyzikálnych a funkčných vlastnosti potravinárskych výrobkov:

V mliekarenskom priemysle

sa využíva na zlepšenie pevnosti gélu, uľahčenie zrážania bielkovín, zníženie synerézie, pomáha znižovať prídavok stabilizátorov a tuhých komponentov do výrobkov. Zlepšuje textúru a zvyšuje konečnú výťažnosť tvarohu, syru až do 20% 

V mäsopriemysle

zlepšuje vzhľad a štruktúru častí mäsa, výslednú textúru v produktoch s nízkym obsahom sodíka, pomáha eliminovať fosfáty, zlepšuje chuť. Použitie je najmä pri štruktúrovanom mäse, emulzifikovaných výrobkoch ako sú napr. párky, ale aj pri výrobkoch ako sú dusené šunky, TNV napr. salámy