SKAR s.r.o.

Pribylinská 4
831 04 Bratislava

IČO: 31327389
DIČ: 2020314714
IČ DPH: SK2020314714

Vložka číslo: 3056/B
Oddiel: Sro
Zápis: Okresný súd Bratislava 1